<< Komunikaty

2019-10-24

Ogłoszenie o planie połączenia

BNP Paribas Group Service Center S.A. oraz BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.

Szanowni Państwo w załączeniu przedstawiamy plan połączenia Spółek. Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i sporządzony w dniu 24 października 2019 r., stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577).