Platforma Akcji Marketingowych

Posiadamy własną, nowoczesną, internetową i prostą w obsłudze Platformę Akcji Marketingowych dedykowaną obsłudze i inicjowaniu Akcji Marketingowych, tj. Konkursów, Programów lojalnościowych, Promocji i Loterii (patrz zakładki), gdzie całość dokumentacji i raportów jest dostępna „od ręki” bezpośrednio na stronie

Nasi Uczestnicy:

 • Zarejestrują się na niej
 • Przekażą swoje zgody marketingowe i RODO
 • Zobaczą i zaakceptują regulamin
 • Otrzymają zaproszenie do Akcji Marketingowej – platforma wysyła komunikaty
 • W czasie trwania Akcji Uczestnik zobaczy swój ranking
 • A po przyznaniu nagród klasyfikację oraz pełne rozliczenie Akcji, w której brali udział

Funkcje Platformy:

 • Wyposażona jest:
  • w Katalog Nagród, który zawiera: wybór spośród 350 nagród oraz 100 voucherów różnego przeznaczenia.

 • Uczestnicy Akcji zbierają punkty, a następnie wymieniają je na nagrody:
  • W czasie trwania Akcji i po jej zakończeniu mają podgląd do sumy swoich zebranych punktów, punktów prognozowanych i do wykorzystania

 • Platforma wysyła komunikaty:
  • z pełną komunikacją przyznanych nagród
  • z pełną komunikacją z realizacji zamówienia przy wymianie punktów
  • ogólne tj., do osób zaproszonych do wzięcia udziału w Akcji takie jak:
   • informujące o nadchodzącym wydarzeniu np. 1 dzień wiosny, Boże Narodzenie, Nowy Rok itp.
   • gratulacje np. życzenia z okazji urodzin,
   • czy zachęcające do wymiany punktów np. z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka lub Dnia Kobiet

 • Wysyła do osób zgłaszającego Akcję do wdrożenia:
  • Codzienne raporty - z listą zaproszonych / zgłoszonych Uczestników i datą akceptacji przez nich regulaminu
  • Wspomniane już wyżej raporty z rozliczeniem zbiorczym Akcji

 • Generuje raporty:
  • Uczestnicy zarejestrowani
  • Uczestnicy, którzy przystąpili do Akcji
  • Akcje trwające, zakończone
  • Rozliczenie Uczestnika
  • Rozliczenie Akcji z przyznanymi nagrodami
  • Z rozliczeniem zbiorczym Akcji I wiele innych